Splošni pogoji in pravila

Spletno mesto Plenička.si se nanaša na domeno plenicka.si (ali plenička.si) in vse pripadajoče poddomene, mobilno aplikacijo ali katerikoli drug dostop, preko katerega so na voljo vsebine plenicka.si (ali plenička.si)

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si je Edin Džananović s.p., informacijske storitve, Na Dobravi 20, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

 

Uporabnik predstavlja vsako fizično ali pravno osebo, katera uporablja funkcionalnosti spletnega mesta Plenička.si.

 

Spletno mesto Plenička.si je posrednik med kupcem in prodajalcem.

 

 

 

1. UPORABA SPLETNEGA MESTA oz. PRODAJA IZDELKOV NA SPLETEM MESTU Plenička.si

 

Prodajalec oziroma uporabnik spletnega mesta Plenička.si (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko pravna ali polnoletna fizična oseba. Z registracijo, prijavo ali oddajo oglasa na spletnem mestu (brez prijave/registracije) se uporabnik strinja s Splošnimi pogoji in pravili spletnega mesta Plenička.si.

Za postopek registracije, prijave ali oddaje oglasa mora uporabnik uporabiti resnične podatke. Skrbnik spletnega mesta Plenička.si ne odgovarja za resničnost podatkov uporabnika na spletnem mestu ter prav tako ne odgovarja za resničnost vsebine oddanega oglasa. Za celotno vsebino oglasa, vključno s fotografijami, je izključno odgovoren uporabnik oziroma oseba, ki je oglas oddala. 

 

Uporabnik spletnega mesta Plenička.si se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi ter Ustavo Republike Slovenije. Uporabnik ne sme kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov ter prav tako ne sme objavljati oglasov v imenu druge osebe, brez njenega soglasja.

 

Vsebina oglasa se mora nanašati zgolj na specifične podatke predmeta oziroma izdelka, ki se prodaja. Oglaševanje drugih predmetov, izdelkov ali storitev, ki se ne nanašajo na predmet prodaje samega oglasa, ni dovoljeno.

Vsak posamezen oglas mora biti vsebinsko uvrščen v posamezno kategorijo, ki je zanj najbolj primerna:

– Otroška oblačila
– Obutev
– Igrače
– Nosečnice
– Otroški vozički
– Avtosedeži
– Otroška oprema
– Dojenje in nega
– Spanje


Naslov oglasa se mora navezovati na predmet prodaje. Vsako drugo oglaševanje drugih izdelkov, spletnih strani ali podobnega v naslovu oglasa ni dovoljeno. Cena izdelka, ki se prodaja, je določena s strani uporabnika in je določena v EUR (€). V primeru, da je prodajalec pravna oseba, ki je davčni zavezanec, mora postavljena cena vsebovati DDV.

 

V oglasu so navedeni podatki uporabnika oziroma prodajalca: telefonska številka (po želji), aktivni elektronski naslov (obvezno), lokacija (obvezno). Kupec lahko prodajalca prav tako kontaktira preko kontaktnega obrazca, ki je namenjen le za povpraševanje glede konkretnega predmeta prodaje, na katerega se oglas nanaša.

 

Fotografije morajo ustrezati vsebini oglasa in morajo biti fotografije izdelka, ki se prodaja. Kakršnokoli oglaševanje v obliki logotipov in podobnega ni dovoljeno.

Jezik spletnega mesta Plenička.si ter vseh njenih vsebin je slovenski jezik. Uporabnik mora oglase objaviti v slovenskem jeziku.

 

 

 

2. RAZMERJE MED UPORABNIKI OZIROMA MED PRODAJALCEM IN KUPCEM NA SPLETNEM MESTU Plenička.si

 

Prodaja izdelka ter vsa komunikacija povezana s prodajo izdelka se vrši izključno med uporabnikoma oziroma med prodajalcem in kupcem. Skrbnik spletnega mesta Plenička.si ni odgovoren za potek prodaje, resničnost podatkov prodajalca ali kupca, ceno izdelka, vsebino oglasa ter morebitne spore med prodajalcem in kupcem. Vsi morebitni spori in izterjave morebitne odškodnine se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Skrbnik spletnega mesta Plenička.si zanje ne sprejema nikakršne odgovornosti.

 

 

 

3. DOLŽNOSTI UPORABNIKOV SPLETNEGA MESTA Plenička.si

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla uporabnika. Uporabnik je za varnost svojega uporabniškega imena in gesla dolžan skrbeti sam. Uporabnik, ki opravi postopek registracije na spletnem mestu Plenička.si ali objavi oglas, se strinja s prejemanjem povpraševanja drugih uporabnikov oziroma morebitnih kupcev predmeta prodaje. To povpraševanje lahko poteka po elektronski pošti ali po telefonu (v kolikor prodajalec dovoli prikaz) ali preko kontaktnega obrazca na spletnem mestu Plenička.si. Uporabniku oziroma obiskovalcu spletnega mesta Plenička.si, ki kontaktira drugega uporabnika oziroma prodajalca ni dovoljeno vzpostaviti kontakta z namenom oglaševanja, temveč ga lahko kontaktira samo z namenom povpraševanja o predmetu prodaje v oglasu. Uporabnik je dolžan oglas izbrisati, ko proda izdelek v oglasu oziroma ko proda vso zalogo izdelkov v oglasu. Kopiranje oglasov uporabnikov ali katerega koli drugega dela spletnega mesta Plenička.si je strogo prepovedano, razen v primeru pisnega soglasja skrbnika spletnega mesta Plenička.si. Z oddanimi oglasi in njihovo vsebino se uporabnik strinja s prenosom materialnih avtorskih pravic na skrbnika spletnega mesta Plenička.si. 

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si uporabniku omogoča objavo oglasov. Objava oglasa je brezplačna.

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si lahko brez obvestila uporabniku njegov oglas odstrani zaradi morebitnega kršenja Splošnih pogojev in pravil spletnega mesta Plenička.si.

 

Vsi uporabniki lahko svoj oglas uredijo, odstranijo ali podaljšajo. Registrirani uporabniki lahko vse našteto uredijo v svojem profilu. Neregistrirani uporabniki prejmejo elektronsko sporočilo s povezavo do urejanja oglasa.

 

Uporabnik se z objavo oglasa strinja, da se vsebina oglasa, vključno s fotografijami lahko deli na socialnih medijih (Facebook, Instagram, idr.) v namene dodatne promocije in izpostavitve oglasov.

Posamezni oglas poteče v 30eh dneh. Uporabnik lahko oglas podaljša.

 

 

4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SKRBNIKA SPLETNEGA MESTA Plenička.si

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si si pridržuje vso pravico do takojšnega izbrisa uporabnika spletnega mesta Plenička.si ali oglasa, če je po njegovi presoji ta oglas ali uporabnik škodljiv spletnemu mestu Plenička.si. Prav tako si pridržuje pravico do takojšnega izbrisa uporabnika spletnega mesta Plenička.si ali oglasa, ki ne deluje ali ni v skladu z navedenimi Splošnimi pogoji in pravili spletnega mesta Plenička.si.

 

Na podlagi navedenega si skrbnik spletnega mesta Plenička.si pridržuje pravico do takojšnega izbrisa neprimernih ali žaljivih vsebin, kakršnegakoli oglaševanja, ki ni povezano s predmetom prodaje (promocijski oglasi, drugi logotipi, promocijske fotografije, oglasne pasice idr.), raznih skript in programskih kod, vtičnikov do družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Pinterest itd.) in drugih vsebin, ki po presoji skrbnika škodijo spletnemu mestu Plenička.si.

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si ni odgovoren za morebitno finančno izgubo ali kakršnokoli drugo izgubo (izguba podatkov, poslov, dobrega imena ipd.) uporabnika, ki bi nastala zaradi morebitne prekinitve internetnega dostopa do spletnega mesta Plenička.si. Skrbnik spletnega mesta Plenička.si vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta Plenička.si. Za vsa vprašanja in informacije se lahko obrnete na elektronski naslov info@plenicka.si .

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si lahko kadarkoli spremeni izgled, funkcionalnost in tehnični vidik spletnega mesta Plenička.si, kar lahko vpliva tudi na izgled oddanega oglasa.

 

 

 

KONČNE DOLOČBE

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega mesta Plenička.si.

 

Skrbnik spletnega mesta Plenička.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Splošne pogoje in pravila.

 

Skrbnik in uporabnik spletnega mesta Plenička.si si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronskega naslova info@plenicka.si

 

Veljavno od 02.03.2021.